Website Greece  ή WebsiteGreece το αντικείμενό μας είναι κατασκευή ιστοσελίδων ξενοδοχεία με δωρεαν την κατασκευή ιστοσελίδων

Ερωτήσεις | Απαντήσεις για την εφαρμογή του GDPR με απλά λόγια

Ο κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός και ως GDPR ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και μπαίνει σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.


Με αυτό τον κανονισμό μπαίνει ένα νέο πλαίσιο που ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ευρωπαίων πολιτών από άλλα άτομα, εταιρίες ή οργανισμούς. Κατά κάποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών προστατεύονται και οι ευθύνες των εταιριών που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά αυξάνονται.


Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα μεγάλα και αυστηρά (ως 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να είστε ενήμεροι για τον κανονισμό.


Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά και σας παροτρύνω να το κάνετε. Ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι να σας ενημερώσει και να σας ευαισθητοποιήσει για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να μην έχετε προλάβει να ασχοληθείτε αλλά είναι σημαντικός.

Αφορά όλους τους οργανισμούς (δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες ακόμα και αν είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ) που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.


Επομένως αφορά σχεδόν όλους τους οργανισμούς, από την πιο μικρή εταιρία της γειτονιάς που έχει αποθηκευμένο το προσωπικό μας τηλέφωνο, μέχρι μεγάλους οργανισμούς που κρατάνε αρκετά προσωπικά δεδομένα.

Οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει έναν άνθρωπο ορίζεται ως προσωπικό δεδομένο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι τα παρακάτω:

    • Όνομα

    • Διεύθυνση κατοικίας

    • Αριθμός ταυτότητας

    • ΑΦΜ

    • ΑΜΚΑ

    • IP διεύθυνση

    • Ιατρικό ιστορικό


Ωστόσο υπάρχουν και άλλα δεδομένα που είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται ή συλλέγονται μόνο υπο συγκεκριμένες συνθήκες με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ή επειδή το επιτρέπει η νομοθεσία. Αυτά είναι:

    • Η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή

    • Τα πολιτικά φρονήματα

    • Το θρήσκευμα ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις

    • Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση

    • Η υγεία ή η σεξουαλική ζωή


Ναι. Εφόσον αποθηκεύετε και διαχειρίζεστε προσωπικά δεδομένα πελατών σας οφείλετε να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό.Οι κανόνες ισχύουν όταν τα δεδομένα που συλλέγετε χρησιμοποιούντα και αποθηκεύονται ψηφιακά ή σε ένα δομημένο σύστημα αρχειοθέτησης σε χαρτί.

Αυτός ο κανονισμός είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στη νομοθεσία των προσωπικών δεδομένω τα τελευταία 20 έτη. Δίνει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν τον έλεγχο στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Ωστόσο η εφαρμογή του ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης και είναι παγκόσμια.


Θα πρέπει με απλή και κατανοητή γλώσσα η κάθε εταιρία να παρουσιάζει τους όρους στους πελάτες τους, με τους οποίους αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα.


Κατά την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων ο κάθε οργανισμός πρέπει να παρέχει σαφείς πληροφορίες στους πελάτες τους όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους ως προς τα παρακάτω:

• Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα

• Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

• Πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα δεδομένα

• Με ποιες εταιρίες ή οργανισμούς θα μοιραστεί τα δεδομένα • Τα βασικά σου δικαιώματα σχετικά με την προστασία δεδομένων

• Εάν τα δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός της Ε.Ε.

• Το δικαίωμά σου να υποβάλλεις καταγγελία

• Πώς να αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου, εάν την έχεις ήδη δώσει

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου οργανισμού για την επεξεργασία των δεδομένων και του Data Protection Officer, αν υπάρχει.


Πλέον δίνεται το δικαίωμα στον πολίτη να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει ένας οργανισμός για εκείνον και να αποκτήσει ένα αντίγραφο αυτών. Έτσι μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν κάποια σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν ή ακόμα και την διαγραφή τους από τον ίδιο τον οργανισμό. Μπορεί ο πολίτης να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή του σε εσάς για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να βρείτε σχετικές πληροφορίες είτε να έρθετε σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλό όπως αναφέρω παρακάτω.

Επίσης μπορείτε να βρείτε να διαβάσετε την ευρωπαϊκή οδηγία στο παρακάτω link

GDPR

Υπάρχουν σοβαροί εξειδικευμένοι σύμβουλοι που ασχολούνται με το αντικείμενο και μπορούν να σας συμβουλέψουν αντίστοιχα. Συνήθως αυτοί οι σύμβουλοι συνεργάζονται με δικηγόρους και εταιρίες τεχνολογίας για να μπορέσουν να σας καλύψουν. Αν έχετε κάποιο σύμβουλο απευθυνθείτε σε αυτόν, διαφορετικά αν χρειάζεστε βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας να σας προτείνουμε κάποιους έμπιστους συνεργάτες.

Όχι. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και δεν είναι κάτι που αγοράζουμε για να είμαστε σύννομοι με τον κανονισμό. Μπορεί να μη χρειαστεί να αγοράσετε τίποτα, αλλά μπορεί και να χρειαστεί. Θα πρέπει να συζητήσετε με τον αντίστοιχο σύμβουλο να σας κατευθύνει.