.

-Βιογραφικό Προπονητή- 

Λίγα λόγια για τον προπονητή.

Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.

Λίγα λόγια για τον προπονητή. Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.
Λίγα λόγια για τον προπονητή. Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.
Λίγα λόγια για τον προπονητή. Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.
Λίγα λόγια για τον προπονητή. Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.
Λίγα λόγια για τον προπονητή. Περιγραγή της κατάρτισης του εκπαιδευτή, καθώς επίσης και διακρίσης σε τοπικές, ευρωπαικές ή παγκόσμιες διοργανώσεις.