Ξένες γλώσσες

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ιταλικά
  • Γερμανικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όνομα φροντιστηρίου

Λίγα λόγια για την ιστορία του φροντιστηρίου.

Επιτυχίες μας

Λίγα λόγια για τις επιτυχίες των εκπαιδευομένων σας

Γλώσσες που διδάσκονται

Λίγα λόγια για τις γλώσσες που διδάσκετε και αν έχετε κάποια εξειδίκευση.

Τοποθεσία

Λίγα λόγια για την τοπουθεσία και πόσο εύκολο είναι να σας βρει κάποιος.

FOLLOW US

Διεύθυνση
Διεύθυνση
Πόλη
ΤΚ

Επικοινωνήστε
Τηλέφωνο:
Email:
Fax: 

Χάρτης Κομμωτηρίου